Ρομποτική

Βρείτε πιστοποιημένους καθηγητές για ιδιαίτερα μαθήματα Ρομποτικής Online ή ιδιαίτερα μαθήματα Ρομποτικής στο σπίτι. Επιλέξτε καθηγητές με βάση τις σπουδές τους, τις προσφορές τους και αν παρέχουν δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Στο imathisi θα Βρείτε τον ιδανικό καθηγητή για ιδιαίτερα μαθήματα Ρομποτικής στις καλύτερες τιμές.

Μαθήματα ρομποτικής

Wedo

Spike

Ev3 mindstorms

3d

Virtual Reality

Movie making

Arduino

Pi raspberry