Τι είναι το imathisi

Είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που σκοπό έχει να αποτελέσει ένα δίαυλο Μάθησης ανάμεσα σε έναν μαθητή και τον διδάσκοντα.

Παρεμβαίνει στην εποχή μας μέσα από ένα portal που τοποθετεί την εκπαίδευση στο πιο σύγχρονο της πλαίσιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καιρών μας.

Ο μαθητής επιλέγει μέσα από εκατοντάδες επιλογές μαθημάτων, στην ώρα , τη τιμή και τα χαρακτηριστικά δασκάλου που τον βολεύουν.

Ο καθηγητής μεγαλώνει το κοινό που απευθύνεται αφού μπορεί να επιλέξει δια ζώσης ή online μαθήματα με μαθητές από όλη την Ελλάδα.

Συγχρόνως η πλατφόρμα μας θα πραγματοποιεί online σεμινάρια, θα κάνει συνεχείς εκπαιδευτικές δράσεις, θα προγραμματίζει οργανωμένα διαγωνίσματα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, θα ανεβάζει άρθρα .Θα έχει ως επίκεντρο την επιτυχία του Μαθητή και τον επαγγελματισμό του καθηγητή!