Τα πλεονεκτήματα του e-learning

Γιατί πρέπει να υιοθετήσετε αυτό το νέο στυλ μάθησης

Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως μέσω Ίντερνετ, το eLearningδηλαδή, έχει αλλάξει το τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε. Και αυτό γιατί σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο μάθησης, μέσα στην τάξη, η ηλεκτρονική διδασκαλία κάνει το μάθημα απλούστερο, ευκολότερο και πιο αποτελεσματικό.

Με πιο τρόπο;

Όλο και περισσότεροι σπουδαστές σήμερα θέλουν να μελετούν μέσω των κινητών συσκευών τους,  στον χρόνο που αυτοί διαθέτουν, το περιεχόμενο που τους αφορά. Γιατί…

1. Το eLearningκαλύπτει τις ανάγκες καθενός. Αυτή η ψηφιακή επανάσταση έχει φέρει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο του μαθήματος παράγεται, παραδίδεται, συζητιέται και μοιράζεται. Τα onlineμαθήματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν φοιτητές, καθηγητές αλλά και νοικοκυρές. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητας τους και τον χρόνο που θέλουν να διαθέσουν πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να μελετούν το Σαββατοκύριακο ή τα βράδια.

2. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το μάθημα τους όσες φορές θέλουν. Να δουν τα βίντεο ή να διαβάσουν τις σημειώσεις κάθε ενότητας πολλές φορές. Κάτι που είναι πολύ χρήσιμο σε όσους προετοιμάζονται για εξετάσεις. Στον παραδοσιακό τρόπο εκμάθησης αν χάσεις μια παράδοση πρέπει μόνος σου να αναπληρώσει το κενό. Κάτι που δεν συμβαίνει με τα ηλεκτρονικά μαθήματα, τα οποία είναι εκεί, στην elearningπλατφόρμα και σε περιμένουν να τα παρακολουθήσεις με την ησυχία σου.

3. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα είναι εύκολο, να ανανεωθούν και πολλοί δημιουργοί προσφέρουν τις νέες εκδόσεις των μαθημάτων τους δωρεάν σε όσους τα  έχουν ήδη παρακολουθήσει ή με μια μικρή συνδρομή. Έτσι οι σπουδαστές είναι σίγουροι ότι θα έχουν στη διάθεση τους την τελευταία έκδοση του μαθήματος που παρακολουθούν.

4. Τα μαθήματα είναι άμεσα διαθέσιμα και οι σπουδαστές δεν χρειάζεται να περιμένουν συγκεκριμένες ημερομηνίες για να ξεκινήσουν. Αυτό σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πιο συχνής μελέτης μειώνει τον χρόνο της παρακολούθησης του ηλεκτρονικού μαθήματος κατά 25%-60% σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο παρακολούθησης. Επίσης ο χρόνος της μελέτης του μαθήματος μειώνεται καθώς ο σπουδαστής δεν είναι υποχρεωμένος:   Να ακολουθεί τον ρυθμό κάποιας ομάδας, ο οποίος μπορεί να είναι πιο αργός από τον δικό του ρυθμό, Να χάνει χρόνο μεταβαίνοντας σε συγκεκριμένο χώρο διδασκαλίας, Ο σπουδαστής επίσης μπορεί να επιλέξει να μελετήσει μόνο συγκεκριμένα τμήματα του μαθήματος που τον ενδιαφέρουν παραβλέποντας κάποια άλλα.

5. Το eLearning, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση, είτε πρόκειται για κάτι πιο δημιουργικό/διασκεδαστικό, εισάγει νέους τρόπους μελέτης και επικοινωνίας μεταξύ καθηγητών και μαθητών.

6. Το eLearning υποχρεώνει τους δημιουργούς ηλεκτρονικών μαθημάτων να ανακαλύπτουν διαρκώς νέους τρόπους για να κάνουν το μάθημά τους κατανοητό ακόμα και σε εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτόν τον τρόπο μάθησης.

7. Το eLearning μειώνει το κόστος και είναι πιο οικονομικό από τον παραδοσιακό τρόπο εκμάθησης. Και η διαφορά στην τιμή οφείλεται στην μια και μοναδική φορά δημιουργίας του μαθήματος. Δηλαδή, αφού το μάθημα δημιουργηθεί και ανέβει στην e-learning πλατφόρμα, μετά μπορεί να πουληθεί πολλές φορές χωρίς επιπλέον κόστος για τον δημιουργό του.Επίσης οι διδάσκοντες δεν έχουν επιπλέον κόστος  μετακίνησης, το ίδιο και οι σπουδαστές τους.

8. Το eLearning, είτε αφορά εταιρικές επιμορφώσεις είτε τυπική εκπαίδευση, με τον ιδιαίτερο τρόπο μελέτης του προσφερόμενου υλικού βελτιώνει τους βαθμούς και τα μαθησιακά αποτελέσματα, σε κάθε είδους αξιολόγηση.

9. Στο elearning η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι η μικρότερη δυνατή και ξεκινά από την απουσία  έντυπου υλικού προς διανομή, που σημαίνει λιγότερα κομμένα δένδρα. Αυτό σε συνδυασμό, με την απουσία άσκοπων μετακινήσεων βελτιώνει την ποιότητα ζωής των σπουδαστών και των οικογενειών τους.


Όλα αυτά τα πιο πάνω αναφερθέντα πλεονεκτήματα έχουν κάνει παγκόσμια το e-learning τον σύγχρονο τρόπο μελέτης και αξιολόγησης.

Πηγή: interactive-education.gr