Πρότυπος τρόπος γραφής διαγωνίσματος στη Χημεία

Σεμινάριο Διαχείρισης των Θεμάτων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 
Χημεία
Ξεκινώντας το πρωί από το σπίτι ….


Φροντίζουμε να έχουμε απαραιτήτως:


•  Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
•  Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων
•  Τουλάχιστον δύο στιλό (μπλε ή μαύρου χρώματος), μολύβι, γόμα και ξύστρα
•  Γεωμετρικά όργανα, όπου χρειάζονται
•  Ένα μπουκαλάκι με νερό
•  Ένα ρολόι χειρός, ώστε να διαχειριζόμαστε σωστά τον χρόνο μας κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Δεν επιτρέπεται να έχουμε μαζί:


•  Βιβλία, τετράδια, σημειώσεις
•  Διορθωτικό υγρό ή ταινία
•  Κινητά τηλέφωνα
•  Υπολογιστικές μηχανές
•  Ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας
•  Άλλα αντικείμενα
•  Φτάνοντας στο εξεταστικό κέντρο ….
•  Όσο περιμένετε τα θέματα ΜΗΝ προσπαθείτε να θυμηθείτε τυχαία αποσπάσπατα ή τύπους, δεν έχει νόημα εκείνη την ώρα καθώς είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην μπορούμε να ανακαλέσουμε τυχαία σημεία της ύλης. Όταν έρθουν τα θέματα και καταπιαστείτε με ένα ένα από αυτά χωριστά, η ανάκληση μνήμης θα είναι πολύ εύκολη.
Αφού πάρετε τα θέματα

 

ΘΕΜΑ Α


•  Αποτελείται από πέντε ζητούμενα πολλαπλής επιλογής ή/και σωστού λάθους (χωρίς αιτιολόγηση).
•  Εξετάζουν τις γνώσεις του/της εξεταζόμενου/ης στο εύρος της θεωρίας.
•  Κάθε ζητούμενο βαθμολογείται από πέντε μονάδες στις εκατό.
• Διαβάζουμε κάθε ερώτημα αργά και προσεκτικά, ώστε να κατανοήσουμε πλήρως τι ζητείται.
•  Αφού απαντήσουμε καλό θα ήταν να διαβάσουμε άλλη μία φορά την εκφώνηση, για αποφυγή τυχόν λάθους απάντησης.
•  Ερωτήσεις που μας φαίνονται γνωστές και εύκολες χρειάζονται περισσότερη προσοχή!

 

ΘΕΜΑ Γ


•  Αποτελείται κυρίως από ασκήσεις με υπολογισμούς, αυξανόμενης δυσκολίας.
•  Το πρώτο ζητούμενο, συνήθως, προέρχεται από το κεφάλαιο της Οργανικής Χημείας.
ü Απαιτείται η γνώση όλων των χημικών αντιδράσεων, καθώς και των «μικρών trick» που βοηθάνε στη λύση.
•  Τα υπόλοιπα ζητούμενα αποτελούνται από υπολογιστικές ασκήσεις, οι οποίες συνήθως αντλούν το περιεχόμενό τους από την Οργανική Χημεία.
•  Συνολικά το θέμα βαθμολογείται με είκοσι πέντε μονάδες στις εκατό.

Στο θέμα αυτό απαιτείται η γνώση Τυπολογίου και Μεθοδολογίας

 

ΘΕΜΑ Δ
•  Ίσως το πιο απαιτητικό μέρος της εξέτασης!
•  Περιέχει συνδυαστικά προβλήματα στο εύρος της ύλης.
•  Ο/Η εξεταζόμενος/η θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις πληροφορίες που του δίνονται και να μπορεί να αντιστοιχίσει την πληροφορία στο αντίστοιχο κομμάτι μεθοδολογίας.
•  Συνολικά το θέμα βαθμολογείται με είκοσι πέντε μονάδες στις εκατό.

 

Προσοχή!     

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο ύπαρξης ερωτήματος θεωρίας